Όροι & Διαδικασίες Επιστροφών

Η αποδεκτή διαδικασία επιστροφής προϊόντων, που έχουν αγοραστεί από την εταιρία μας, είναι η εξής:

 

  • Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές μόνο μετά από συνεννόηση με το κατάστημά μας

  • Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 15 ημερών και μόνο, από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ή του τιμολογίου-δελτίου αποστολής.

  • Το κόστος βαρύνει πάντα τον αποστολέα εκτός αν αποδεδειγμένα πρόκειται για λάθος εκτέλεσης της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία μας επιβαρύνεται το κόστος αποστολής.

  • Εάν η μεταφορά πρόκειται αποδεδειγμένα να χρεωθεί στην εταιρία μας, η επιλογή του τρόπου μεταφοράς θα γίνεται από εμάς και θα σας υποδεικνύεται το όνομα της εταιρείας courier που θα χρησιμοποιήσετε.

 

Καμία επιστροφή δεν θα παραλαμβάνεται εφόσον δεν τηρηθούν οι παραπάνω διαδικασίες.

 

Επιπλέον δεν θα παραλαμβάνονται είδη:

  • που δεν συνοδεύονται από την απόδειξη αγοράς ή το δελτίο αποστολής

  • τα οποία μεταφέρονται σε συσκευασία η οποία δεν διασφαλίζει την σωστή μεταφορά τους

  • που για οποιοδήποτε λόγο είναι χρησιμοποιημένα

  • ανταλλακτικά τα οποία έχουν γίνει ειδική παραγγελία

  • όλα τα ηλεκτρικά & ηλεκτρονικά είδη